„Цифрови Системи“ е първият Интернет доставчик в България. Фирмата предлага на клиентите си широка гама от мрежови услуги. Основните дейности са:
-Предоставяне на интернет услуги в над 300 селища в страната по кабелни мрежи и/или безжични технологии;
-Изграждане на виртуални частни мрежи – VPN;
-Интегриране на глас и данни – IP телефония;
-Предлагане на хостинг услуги;
-Проектиране и изграждане на интернет/интранет инфраструктури и сървъри;
-Доставка на компютърно и комуникационно оборудване;
-Интеграция на UNIX, Windows и Macintosh решения;
-Проектиране, разработка, инсталиране и настройка на софтуер;
-Системна интеграция. Изграждане на системи до ключ;
-Консултации, демонстрации и обучение.

Фирмата провежда специална политика за предоставяне на услугите на преференциални цени за образованието, науката, медицината, армията и полицията.
В „Цифрови Системи“ работят висококвалифицирани специалисти със задълбочени познания и опит в областта на интернет технологиите, базите данни и разработката на web-базираните софтуерни решения.
Понастоящем „Цифрови Системи“ притежава значително know-how в областта на интернет технологиите в страната и е в състояние да осигури на своите клиенти надеждна и високоскоростна връзка до глобалната компютърна мрежа.
Фирмата поддържа денонощно наблюдение и управление на собствената интернет инфраструктура.

УСЛУГИ
-ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ
-СОФТУЕРНИ УСЛУГИ
-ХОСТИНГ УСЛУГИ
-СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Бургас,ул. Фердинандова № 5

GPS:

42.4935886, 27.471178099999975

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас